Over ons

Wat is Attic Cross Media

Attic Cross Media is een samenwerkingsverband van freelancers vanuit verschillende disciplines. Samen zoeken wij naar nieuwe duurzame oplossingen om digitale informatiestromen te optimaliseren. We zoeken naar mogelijkheden om verbindingen te leggen en maken professionele video’s in eigen beheer.
Communicatie is in een hoog tempo aan het digitaliseren. Een samenleving zonder websites, Facebook of Linkedin is niet meer denkbaar. Het aanbod aan informatie is echter zo groot, dat samenhang, vindbaarheid en overzichtelijkheid in gevaar komt.
“Hoe zorg ik ervoor dat mijn product of dienst gevonden wordt en hoe houd ik vervolgens de aandacht vast?”, is de vraag.
Een antwoord is samenwerking in de vorm van verbindingen maken en gebruik te maken van ‘bewegend beeld’ .
Internet speelt een belangrijke rol als het gaat om ‘verbinden’. Het is een relatief eenvoudig en goedkoop middel om informatie naar buiten te brengen of uit te wisselen. Door verbindende schakels toe te passen helpen wij het aandachtsgebied van producten of diensten te vergroten.

 

‘Verbinding’

Zowel de publieke als de commerciële sector is al op zoek naar verbindende schakels om diensten en producten over het voetlicht te brengen. Daarbij vervaagt de scheiding tussen publiek en commercieel. Een goed voorbeeld is de nieuwe markt van duurzame producten, waar het commerciële element gekoppeld wordt aan een publiek belang. Of het verenigingsleven waarin sponsoring een steeds grotere rol gaat spelen nu overheidssubsidie niet meer vanzelfsprekend is.
De wens om te verbinden wordt ook duidelijk door de opkomst van ‘communities’: een manier van het organiseren van samenwerking en belangstelling, binnen lossere kaders dan tot nu toe gebruikelijk, gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet vastgelegd in een officieel vastgelegde organisatievorm.
Freelancers bundelen hun krachten steeds meer in een community, waarbij hun eigen identiteit en zelfstandigheid gewaarborgd blijft en er tegelijkertijd optimaal geprofiteerd kan worden van specialistische kunde en kennis van de andere ‘leden’. Maar ook binnen bedrijven is het denken over een gemeenschap als organisatievorm in zwang, gezien het groeiende aantal managementtrainingen op dit vlak.
In de publieke sector zijn er vooral communities, waarbij een gedeelde belangstelling de verbindende schakel vormt. Vraag-en-aanbod vinden elkaar hier op allerlei terreinen: sociaal, cultureel, politiek en levensovertuiging.

 

Video

Met bewegend beeld is in korte tijd ook veel meer informatie over te brengen die moeilijk onder woorden te brengen. Zo is een foto met onderschrift van een evenement lang niet zo tot de verbeelding sprekend als een video van een minuut, waar de ervaring als het ware wordt meebeleefd.
Attic Cross Media maakt instructie- en promotievideo’s, speciaal voor het gebruik op websites.
Het is belangrijk de aandacht van bezoekers aan je website vast te houden en in korte tijd zoveel mogelijk informatie over te brengen.
Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde bezoekers ongeveer 10% opneemt van wat op een website geschreven wordt. Ze nemen echter tot 50% op van wat ze horen en zien, oftewel geluid en video. Vijf keer zoveel dus! Door het toevoegen van geluid en video aan je website zul je een veel grotere impact op je bezoekers achterlaten, en beïnvloed je dus de besluitvorming.
Daarnaast verhoogt video de rating van een website bij zoekmachines. Je website komt hoger op de ranglijst te staan en zo verhoog je de kans op een bezoekje.
Het is tegenwoordig redelijk eenvoudig een filmpje te maken en op een website te plaatsen. Moeilijker wordt het om een professionele video te maken. Daar is professionele apparatuur en vakmanschap voor nodig.
Attic Cross Media heeft beide in huis!

 

Onze producten en diensten

Video’s. Attic Cross Media maakt professionele documentaires, instructie- en promotievideo’s. Wij denken daarbij ook graag met de ondernemer mee over het leggen van bredere verbanden.
Gemeente in beeld. Naar aanleiding van signalen en verzoeken uit verschillende sectoren van de plaatselijke gemeenschap waar wij zelf deel van uitmaken, hebben wij een format voor een website ontwikkeld, om een gemeente op een breed terrein te promoten.